Aktualności

Upadłość konsumencka – sposób na wszystkie długi?

Upadłość konsumencka to szczególny rodzaj upadłości, dla których przewidziano odrębne przepisy mające na celu uwolnienie dłużnika od konieczności spłaty części swoich zobowiązań. Upadłość konsumencka jest szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które popadły w spiralę zadłużenia, z której nie są w stanie w normalnych warunkach wyjść.  Zasadniczym celem postępowania upadłościowego konsumenta jest całkowite oddłużenie osoby, która … Czytaj dalej

Nowe prawo zamówień publicznych to wyzwanie dla samorządów

Prawo zamówień publicznych jest istotnym elementem utrzymania gospodarki, ponieważ usługi, dostawy i roboty budowlane na rzecz instytucji publicznych, w tym samorządów stanowią istotną część dochodu przedsiębiorstw w różnych branżach. Od 1 stycznia weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wprowadza szereg nowych rozwiązań w zakresie udzielania zamówień, sprowadzenia sporów, a także innych istotnych … Czytaj dalej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy warto ją założyć?

Działalność gospodarcza, a może spółka? – to pytanie często zadaje sobie wiele osób rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Warto rozważyć wszystkie plusy i minusy danego rozwiązania, aby możliwe było podjęcie świadomej decyzji. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, jest więc odrębnym od wspólników podmiotem. Ważnym jej elementem jest ograniczenie ponoszenia osobistej odpowiedzialności wspólników za … Czytaj dalej

Otwarcie biznesu wbrew zakazom? Wiąże się to z określonym ryzykiem

W ostatnim czasie przedsiębiorcy w niektórych branżach, w szczególności gastronomicznej i hotelarskiej zapowiedzieli otwarcie swoich działalności gospodarczych pomimo obowiązującym zakazom. Jakie ryzyko wiąże się z otwarciem swoich biznesów wbrew zakazom? Na początku wskazać należy, że podstawą ustanowienia większości obostrzeń jest rozporządzenie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, … Czytaj dalej

Testament czy dziedziczenie ustawowe?

Zgodnie z art. 941 Kodeksu cywilnego rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Jeżeli spadkodawca sporządził ważny testament co do całości spadku, to ma on pierwszeństwo, a przepisy, dotyczące dziedziczenia ustawowego nie znajdą zastosowania. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być … Czytaj dalej