Prawo pracy Ciechanów

Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób uzależniony od specyfiki danej działalności i branży.

W ramach tej praktyki reprezentujemy także pracowników występujących przeciwko swoim pracodawcom, którym oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań pozwalających na korzystne wyjście z trudnej sytuacji jaka wiąże się z utratą pracy i źródła dochodu. W imieniu pracowników występujemy o wypłatę zaległych wynagrodzeń, zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Reprezentujemy także podmioty zbiorowego prawa pracy takie jak związki zawodowe.

Świadczymy także kompleksową pomoc prawną na rzecz pracodawców. Obejmuje ona nie tylko reprezentację w procesach, ale także kompleksowe doradztwo związane ze stosowaniem kar porządkowych, odpowiedzialności materialnej, zakazu konkurencji, a także najlepszej formy rozwiązania umowy z pracownikami. Reprezentujemy pracodawców w trakcie spotkań z pracownikami, na których wręczone mają zostać wypowiedzenia umowy o pracę. Zajmujemy się także kompleksową obsługą i przygotowaniem umów o pracę, a także reprezentacją przed organami Państwowej Inspekcji Pracy.

Postępowania w sprawach pracowniczych bardzo często łączą się z sytuacją konfliktową, która zaistniała w danym przedsiębiorstwie i która wymaga podjęcia interwencji przez pracodawcę. Wskazać należy, że w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, na pracodawcy ciąży wiele obowiązków związanych z uporządkowaniem i przedłożeniem sądowi akt osobowych, sporządzeniem odpowiedzi na pozew itp..

Najczęstszym błędem pracodawców jest niewłaściwe lub niewystarczające uzasadnienie decyzji dotyczącej wypowiedzenia umowy o pracę. To właśnie na tej podstawie pracodawcy zobowiązywani się do wypłacenia pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia go do pracy. Właściwie sporządzone wypowiedzenie to podstawa późniejszej obrony przed sądem, dlatego też tak ważny jest uprzedni kontakt z prawnikiem i sporządzenie uzasadnienia w przekonujący sposób.

W naszym doradztwie stawiamy na praktyczne i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania, które umożliwiają im realizację celów w zgodności z przepisami prawa. Doradzamy klientom w ramach wszystkich postępowań, reprezentując ich przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Możesz na nas liczyć

Dobro Klienta jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu obsługę prawną na nawyższym poziomie.