Prawo administracyjne i publiczne

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na rzecz instytucji publicznych, gmin, powiatów, jednostek organizacyjnych w zakresie bieżącego udzielania porad prawnych, opiniowania i sporządzania dokumentów, w tym opinii prawnych.

W zakresie praktyki prawa administracyjnego i publicznego Kancelaria świadczy także pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz firm pozostających w sporach z podmiotami publicznymi.

Reprezentowaliśmy klientów w sporach z organami administracji w trakcie trwającej pandemii COVID-19 dbając o interesy przedsiębiorców w związku z zapadającymi decyzjami dotyczącymi zamknięcia określonych branż gospodarki.

W zakresie praktyki prawa administracyjnego i publicznego świadczymy także usługi występowania w postępowaniach podatkowych, podczas kontroli podatkowych, reprezentując klientów przed urzędami skarbowymi oraz izbami skarbowymi. Świadczymy także kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców i instytucji publicznych.

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów podczas kontroli przeprowadzanych przez organy administracji. Nasz pracownik uczestniczy w przeprowadzanej u Państwa kontroli, czuwając nad jej prawidłowym przebiegiem i wnosząc zastrzeżenia do przeprowadzanych czynności, w taki sposób, aby były one zgodne z przepisami prawa.

Zajmujemy się także kompleksową obsługą prawną podmiotów publicznych, stawiając przede wszystkim na jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta. Oferujemy samorządom różne formy współpracy zapewniając zarówno bieżącą obsługę w toku codziennego funkcjonowania urzędu jak i reprezentację jedynie w szczególnie istotnych postępowaniach sądowych.

Reprezentacja w sporach z urzędami i instytucjami publicznymi stanowi dla nas istotę wykonywania zawodu zaufania publicznego. Organy administracji powinny działać na podstawie i w granicach przepisów prawa. W praktyce postępowania administracyjne często odbiegają od idealnego modelu określonego w przepisach, zbliżając się do działań o charakterze dowolności. To właśnie przez takie działania obywatele tracą zaufanie do organów władzy państwowej, co bezpośrednio przedkłada się na utratę zaufania społecznego. Nasza Kancelaria broni interesów klienta w postępowaniach administracyjnych, uczestnicząc w czynnościach w toku postępowania administracyjnego, składając odwołania i skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Możesz na nas liczyć

Dobro Klienta jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu obsługę prawną na najwyższym poziomie.