Odszkodowania Ciechanów

Postępowania odszkodowawcze cechują się często wysokim stopniem skomplikowania, natomiast kwoty wypłacanych przez zakłady ubezpieczeniowe odszkodowań najczęściej nie odpowiadają warunkom rynkowym i nie zaspokajają wszystkich potrzeb osób poszkodowanych. Wypadek komunikacyjny, w wyniku którego dochodzi do uszkodzenia pojazdu, utraty zdrowia lub śmierci to najczęstsza sytuacja, w której odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego spoczywa na ubezpieczycielu.

Najczęściej zakłady ubezpieczeń dysponują odrębnymi działami prawnymi lub też zatrudniają wyspecjalizowanych prawników, których celem jest maksymalne obniżenie wysokości należnego odszkodowania. Dlatego też skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika pozwoli państwu na uzyskanie lepszych rezultatów w sporze z zakładem ubezpieczeń.

Dochodzenie odszkodowań jest procesem skomplikowanym i najczęściej wymaga skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, która musi zostać poprowadzona w sposób jak najbardziej staranny, aby uzyskać najlepszy efekt. Dlatego też proponujemy naszym Klientom zorganizowaną usługę dochodzenia odszkodowań od momentu wystąpienia szkody do wypłaty odszkodowania.

Poza odszkodowaniami, które mają na celu pokryć faktyczną szkodę majątkową wynikającą z danego zdarzenia możliwe jest także dochodzenie zadośćuczynienia, które pokrywać ma szkodę niematerialną tzw. krzywdę. Pojęcie to ma charakter nieostry i wiąże się z ogromem cierpień psychicznych związanych z bólem lub też ze stratą bliskiej osoby. Zadośćuczynienie ma pełnić funkcję kompensacyjną i pokrywać szkody, których nie jesteśmy w stanie określić w konkretnej formie finansowej. Każdorazowo oceny tej dokonywać będzie sąd na podstawie wszystkich okoliczności danej sprawy.

Dochodzenie odszkodowań może zakończyć się także na etapie przedsądowym w przypadku, w którym ubezpieczyciel zaproponuje odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości odpowiadającej faktycznym rozmiarom zdarzenia. W tej sytuacji wizyta w sądzie nie będzie konieczna, a odszkodowanie zostanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni.

W naszym doradztwie stawiamy na praktyczne i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania, które umożliwiają im realizację celów w zgodności z przepisami prawa. Doradzamy klientom w ramach wszystkich postępowań, reprezentując ich przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Możesz na nas liczyć

Dobro Klienta jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu obsługę prawną na nawyższym poziomie.