Testament czy dziedziczenie ustawowe?

Bartosz Machul

Zgodnie z art. 941 Kodeksu cywilnego rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Jeżeli spadkodawca sporządził ważny testament co do całości spadku, to ma on pierwszeństwo, a przepisy, dotyczące dziedziczenia ustawowego nie znajdą zastosowania.

W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą, dochodzi do dziedziczenia ustawowego co do całości spadku.

Jakie są konsekwencje ważnego testamentu?

Najczęściej testament w sposób wyczerpujący odzwierciedla ostatnią wolę spadkodawcy, lecz często największym problemem jest jego następcza interpretacja. Zapisy dokonane w testamencie powinny być możliwie najbardziej precyzyjne i nie pozostawiające żadnych wątpliwości co do ich interpretacji.

Dzięki temu zabezpieczymy nie tylko siebie, ale także naszych najbliższych, którzy nie będą musieli odtwarzać w skomplikowany sposób ostatniej woli osoby zmarłej.

Czym jest dziedziczenie ustawowe?

W braku testamentu ustawodawca przewidział odrębną procedurę w ramach której w odpowiedniej kolejności osoby najbliższe dziedziczą po osobie zmarłej. W dziedziczeniu ustawowym nie jest realizowana wola spadkodawcy, lecz faktycznie realizowana jest wola ustawodawcy pozostawienia całości spadku najbliższej rodzinie.

Radca prawny Bartosz Machul

Kilka słów o sobie

Dodaj komentarz