Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy warto ją założyć?

Bartosz Machul

Działalność gospodarcza, a może spółka? – to pytanie często zadaje sobie wiele osób rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Warto rozważyć wszystkie plusy i minusy danego rozwiązania, aby możliwe było podjęcie świadomej decyzji. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, jest więc odrębnym od wspólników podmiotem. Ważnym jej elementem jest ograniczenie ponoszenia osobistej odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Co istotne minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000 złotych.

W przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania firmy, w przypadku natomiast spółki z o.o. wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania, z wyłączeniem wniesionych wkładów. Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności członków zarządu spółki, w szczególności jeżeli nie zgłoszą oni w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istotnie różnią się od działalności gospodarczej – zasadniczo, aby spółka osiągnęła cel, jakim najczęściej jest ograniczenie kosztów prowadzenia biznesu, musi być w niej co najmniej dwóch wspólników. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. utrudnione jest zarządzanie spółką (w związku z koniecznością dokonywania czynności w formie aktu notarialnego), ponadto konieczne jest zgłoszenie wspólnika do ubezpieczeń społecznych i opłacanie składek do ZUS.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z co najmniej dwoma wspólnikami nie ciąży na nich konieczność zgłaszania się do ubezpieczeń w ZUS. Oznacza to roczne oszczędności w wysokości kilkunastu tysięcy złotych.

Niestety założenie spółki z o.o. ma też swoje minusy i przede wszystkim dotyczą one ksiąg rachunkowych tzw. pełnej księgowości, którą spółki te są zobowiązane prowadzić. Koszt obsługi księgowej będzie odpowiednio wyższy w porównaniu do podatkowej książki przychodów i rozchodów, lecz na pewno łatwiej będzie zarządzać finansami i ponoszonymi kosztami w firmie, ponieważ będą one bardziej przejrzyste.

Jeżeli chodzi o opodatkowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, to w przypadku spółek uzyskujących roczne przychody w wysokości poniżej 2 milionów euro podatek dochodowy wynosi 9 %, natomiast po przekroczeniu tego progu 19 %. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy jednak do czynienia z podwójnym opodatkowaniem tj. w momencie, w którym spółka decyduje się na wypłacenie wspólnikom zysku jest on dodatkowo opodatkowany 19 % stawką podatku.

Dlaczego pomimo podwójnego opodatkowania spółka z o.o. może się opłacać?

Fakt podwójnego opodatkowania czy też prowadzenia pełnej księgowości nie oznacza, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi być droższa niż działalność gospodarcza. W szczególności pozwala ona na ograniczenie obciążenia podatkowego osób zarządzających, które mogą pobierać wynagrodzenie, które nie będzie wymagało zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Najpopularniejszą formą wypłaty wynagrodzeń członkom zarządów jest powołanie ich do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników. Interpretacje wydawane przez ZUS wielokrotnie wskazywały, iż tego rodzaju operacja nie powoduje powstania obowiązku w zakresie ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że wypłaty dla członków zarządów nie będą oskładkowane, zapłacimy od nich wyłącznie podatek dochodowy według skali podatkowej.

Efektywnie więc prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. pozwala na obniżenie kosztów zarządzania, a w szczególności pozwala na zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

Proces rejestracji spółki przy użyciu wzorca umowy udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przebiega w sposób szybki i sprawny, natomiast opłaty sądowe wynoszą 350 złotych.

Nasza Kancelaria prowadzi doradztwo w procesach tworzenia, a następnie prowadzenia działalności przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, także w aspektach podatkowych. Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!

Radca prawny Bartosz Machul

Kilka słów o sobie

Dodaj komentarz